Over Verenso

Verenso voorjaarscongres 13 juni 2024
'Medisch-ethische dilemma's'

 Afbeelding.png

 

Medisch-ethische dilemma’s: als specialisten ouderengeneeskunde kunnen we er niet omheen; sterker nog: het is een belangrijk facet van ons werk. Dat neemt niet weg dat het vaak om ingewikkelde vraagstukken met grote belangen gaat.

Tijdens het voorjaarscongres zoomen we dit jaar daarom in op medisch-ethische dilemma’s. En daar is veel over te zeggen. Hoe moeten we als specialisten ouderengeneeskunde bijvoorbeeld omgaan met de toegang tot zorg die meer en meer onder druk staat door schaars personeel en een toenemende zorgvraag?

In de pijlers hebben we een focus op juridische, medisch-inhoudelijke en  organisatorische dilemma’s en medisch-ethische besluitvorming. Uiteenlopende sprekers gaan in op onderwerpen als de juridische waarde van een wilsverklaring, dilemma’s rondom bewust stoppen met eten en drinken, keuzes bij een heupfractuur en meer.

Ook is er veel ruimte voor de wetenschap. Er zullen diverse abstractpresentaties zijn  over recent wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast staat de algemene ledenvergadering van Verenso op het programma waar het onder andere zal gaan over de formatie en positionering van de specialist ouderengeneeskunde. Een belangrijk onderwerp voor de toekomst van ons vak waarbij ik je van harte uitnodig aanwezig te zijn.  

Kortom: ik verwelkom je graag op 13 juni in Den Bosch!

Jacqueline de Groot
Voorzitter Verenso

P.S. Twijfel je om je aan te melden? Zelfstandigen kunnen de kosten van deelname meestal via de belastingaangifte aftrekken. En dokters in loondienst kunnen gebruik maken van het scholingsbudget in de cao VVT. Hiermee kun je de kosten van het congres bij de werkgever declareren.