Over Verenso

Jouw onderzoek in de spotlights?

Stuur je abstract in voor het voorjaarscongres 2024!
 

Spotlight.jpg 

Dat onderzoek binnen de ouderengeneeskunde belangrijk is, wisten wij al lang. Het delen van nieuwe bevindingen des te meer. Ben jij een specialist ouderengeneeskunde, aios of (para)medicus en ben je bezig met een interessant onderzoek? Dan nodigt Verenso je van harte uit om een abstract in te dienen voor het fysieke Verenso-voorjaarscongres op donderdag 13 juni 2024. Ook resultaten van niet-afgeronde onderzoeken kunnen worden ingediend.

Na beoordeling door de abstractcommissie kom jij wellicht in aanmerking voor een presentatie of poster op het het voorjaarscongres van Verenso. Daarnaast krijgen de abstracts die hier worden gepresenteerd ook ook aandacht op sociale media, het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, de website en in de nieuwsbrief. Een mooi PR-moment voor jou en je onderzoek!

Voorwaarden

Een abstract over wetenschappelijk onderzoek dient de volgende elementen te bevatten:

 • titel
 • verkorte titel voor communicatie uitingen (max. 50 karakters)
 • introductie
 • doel van het onderzoek
 • methode
 • resultaten
 • conclusie/discussie

De tekst van de abstract mag maximaal 400 woorden omvatten, exclusief eventuele literatuurverwijzingen. Vermeld bij de tekst:

 • je naam, titel en functie
 • (werk)adres
 • organisatie/ instituut/ universiteit
 • telefoonnummer en e-mailadres

Stuur je abstract vóór 15 maart 2024, bij voorkeur als Word-document, naar Verenso t.a.v. Judith Heidstra (jheidstra@verenso.nl). Abstracts die na deze datum worden ontvangen worden niet meegenomen ter beoordeling.

Lees in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde welke abstracts er het afgelopen jaar genomineerd waren.