Kwaliteit

Overige bijdragen specialisme ouderengeneeskunde aan NAH

 

 • Eerste klinische les (1990) vanuit specialisme over grenzen van medisch handelen bij vegetatieve toestand.
 • Eerste proefschrift vanuit het specialisme over diagnose, prevalentie en langetermijnzorg vegetatieve toestand in Nederlandse verpleeghuizen.
 • TEDxtalk over missie voor samenhangende zorgketen en onderzoek.
 • Doelgroep in het Competentieprofiel Specialist Ouderengeneeskunde, Verenso 2012.
 • Jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel opgenomen in de Canon van het specialisme ouderengeneeskunde. Canon van de Ouderengeneeskunde, Verenso 2012: p74-75.
 • TV-programma Het Klokhuis over ‘Coma’ met medewerking van Willemijn van Erp.
 • Onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip, verbonden aan Expertisenetwerk Ernstig NAH na coma (EENnacoma); diverse specialisten ouderengeneeskunde als onderzoeker/promovendus en een overzicht van hun publicaties.
 • Specialisme ouderengeneeskunde ook voor specifieke doelgroepen, waaronder NAH en langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS), in themanummer Medisch Contact over het Specialisme Ouderengeneeskunde.
 • Vanaf jaren 90 onderwijsprogramma over LBS voor aios ouderengeneeskunde, vanaf 2018 in het nieuwe curriculum als landelijk keuzeonderwijs.
 • Overzichtsartikel over diagnose, prognose en behandeling van LBS, gebaseerd op een eerste richtlijn in het ziekenhuis in samenwerking specialisten ouderengeneeskunde en neurologen.
 • Expertise specialisme ouderengeneeskunde in de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (Hersenstichting 2014). 
 • Expertise en stand van de wetenschap LBS, mede vanuit specialisme ouderengeneeskunde in rapport ‘Naar meer bewustzijn: passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen’ (Hersenstichting 2018).
 • Verenso neemt vanaf oprichting in november 2018 deel aan Hersenletsel Alliantie.
 • Vier specialisten ouderengeneeskunde presenteren onderzoek in verbinding met het specialisme tijdens een eigen symposium over langetermijnzorg LBS (Worldcongress on Brain Injury Toronto, maart 2019).
 • Tal van presentaties, artikelen en interviews in media.