Kwaliteit

Wilsonbekwaamheid

Juist omdat er niet één antwoord mogelijk is op de vraag hoe zorgverleners kunnen omgaan met (deels) wilsonbekwame cliënten, is het belangrijk dat de zorg en behandeling van hen zorgvuldig gebeurt. Leden benaderen Verenso regelmatig met vragen of dilemma´s rond wilsonbekwaamheid, bijvoorbeeld bij patiënten met dementie.

Daarom wil Verenso haar leden ondersteunen bij een aantal praktische dilemma´s rond dit thema. Hoe betrek ik (deels) wilsonbekwame patiënten nog zoveel mogelijk bij behandelbeslissingen? Wanneer beoordeel ik de wilsbekwaamheid en hoe doe ik dat? Hoe leg ik de beoordeling en besluitvorming rond wilsbekwaamheid vast in mijn dossier?

Verenso heeft vuistregels ontwikkeld voor het omgaan met (deels) wilsonbekwame patiënten in de ouderenzorg. Deze zijn opgenomen in de Handreiking Beginselen en vuistregels bij wilsonbekwaamheid uit 2008. De handreiking gaat ook in op deze veel gestelde vragen en dilemma´s.