Kleinschalige woonvormen

De laatste jaren zijn er, mede als gevolg van veranderende wet- en regelgeving, steeds meer kleinschalige woonvormen ontstaan gericht op mensen met dementie. 

Voordat een specialist ouderengeneeskunde aan de slag gaat binnen een kleinschalige woonvorm, is het belangrijk om heldere afspraken te maken over taken, verantwoordelijkheden en benodigde randvoorwaarden voor goede zorg en behandeling. Deze afspraken moeten zowel met het bestuur als met de betrokken huisartsen gemaakt worden. Om specialisten ouderengeneeskunde hierbij te ondersteunen, heeft Verenso een gespreksleidraad opgesteld. 

Deze gespreksleidraad vloeit voort uit ons onderzoek naar 'De rol van de specialist ouderengeneeskunde in kleinschalige woonvormen' dat werd gepubliceerd in december 2018. 

 
Lees ook: