Handreiking Samenwerking huisarts - specialist ouderengeneeskunde

De handreiking Samenwerking huisarts - specialist ouderengeneeskunde van LHV en Verenso (2016) geeft u een leidraad voor het maken van (werk)afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling in de samenwerking voor ouderen met een complexe zorgvraag. Ook geeft het een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden voor de specialist ouderengeneeskunde.

De huisarts is in de eerste lijn het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene medische zorg voor kwetsbare ouderen. Deze patiënten wonen thuis, in een aanleunwoning of in een instelling zonder Wlz-behandeling. Wanneer de zorgzwaarte van de patiënt de huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is expertise van een specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk.

De specialist ouderengeneeskunde kan door de huisarts in consult worden geroepen. Afhankelijk van de vraagstelling van de huisarts en de gevoelde beperkingen van de patiënt, biedt de specialist ouderengeneeskunde specifieke medische zorg. Deze zorg kan - indien gewenst door beide partijen - tijdelijk worden overgenomen door de specialist ouderengeneeskunde. De handreiking biedt handvatten voor het maken van duidelijke samenwerkingsafspraken hierover. De handreiking is gebaseerd op het convenant dat LHV en Verenso in 2014 hebben gesloten over de samenwerking tussen beide artsen in de eerste lijn.