Koppeltabel ICD-10


Voor de verplichte aanlevering van ICD-10 diagnoses per 1 januari 2015 hebben ActiZ en Verenso gezamenlijk een koppeltabel vastgesteld. In deze koppeltabel zijn aan elke DBC-diagnose een of enkele ICD-10 diagnoses gekoppeld, zodat de specialist ouderengeneeskunde hier snel een keuze in kan maken. 

Instellingen voor medisch specialistische zorg (geriatrische revalidatiezorg) zijn verplicht om de ICD-10 diagnose te registreren. Dit geldt ook voor zorgaanbieders die geriatrische revalidatiezorg aanbieden.

De geregistreerde ICD-10 diagnoses dienen elektronisch aangeleverd te worden aan het DBC Informatiesysteem (DIS). Het gaat hierbij niet om een aparte datastroom, de aanleververplichting loopt mee in de reguliere verplichting.

In de ICD-10 classificatie zijn inmiddels wijzigingen doorgevoerd. De laatste versie vindt u hier.

In de bestaande koppeltabel van Verenso dient in ieder geval de code 513 (oncologische aandoeningen) te verwijzen naar ICD-10 code C80.0 Eindklasse (Maligne neoplasma, primaire lokalisatie onbekend.)