Eerste lijn voor patiënten met indicatie Wlz zonder verblijf met behandeling

De Zorgkantoren contracteren en vergoeden zorgaanbieders of zelfstandige samenwerkingsverbanden van specialisten ouderengeneeskunde voor patiënten met Wlz-indicatie die thuis wonen of in instelling zonder behandeling. Hiervoor wordt vaak het Modulair Pakket Thuis (MPT) gebruikt. Kijk in de actuele prestatiebeschrijvingen en tarieven van de NZa:

Klik hier voor meer informatie over het zorgkantoor of de zorgkantoren van uw werkgebied.