Triage instrument revalidatiezorg


De specialist ouderengeneeskunde heeft in de indicatiestelling een centrale rol. Daarom heeft Verenso op verzoek van de minister en in samenwerking met andere beroepsgroepen die betrokken zijn bij de indicatie van revalidatie- en herstelzorg in 2010 een triage instrument ontwikkeld.