Inzet andere disciplines

Binnen de GZSP is de huisarts is poortwachter en hoofdbehandelaar van de patiënt. Wanneer een huisarts GZSP-zorg voor een patiënt nodig acht, kan deze een specialist ouderengeneeskunde vragen voor onder meer consultatie, diagnostiek of behandeling. De specialist ouderengeneeskunde kan dan als regiebehandelaar optreden. De regiebehandelaar is een functionaris die verantwoordelijk is voor het in multidisciplinair verband uitvoeren van het zorg- en behandelplan. De specialist ouderengeneeskunde kan andere disciplines raadplegen en inzetten, zoals gedragswetenschappers en paramedici. De zorg kan zowel individueel als groepsgewijs (dagbehandeling/behandeling in groep) worden ingezet. De genoemde disciplines en behandeling in groep worden sinds 1 januari 2021 ook vanuit de GZSP bekostigd.

Het ministerie van VWS heeft met de introductie van GZSP een overzicht gemaakt van de verschillende behandelaren in GZSP.