Eerste lijn in de zorgverzekeringswet (GZSP)

Na vele jaren van lobbyen zijn wij blij met het resultaat dat de specialist ouderengeneeskunde en de artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) per januari 2020 zijn overgaan naar de Zvw voor de aanvullende geneeskundige zorg. Het gaat om de zorg voor thuiswonende patiënten zonder Wlz-indicatie.

Vanaf 1 januari 2021, zijn ook de verschillende dagbehandelingen (onder de naam zorg in groep), gedragswetenschapper en paramedische zorg uit de subsidieregeling overgegaan naar de Zorgverzekeringswet. Op deze pagina van de NZa zijn alle relevante documenten voor bekostiging van de kortdurende zorg te vinden. Hieronder zijn de meest belangrijke genoemd.

Regelgeving
Wegwijzer experimenten kortdurende zorg

Op dit moment wordt kortdurende zorg in de eerste lijn op verschillende manieren bekostigd, terwijl de zorg zich richt op mensen met vaak dezelfde problematiek en de zorg door dezelfde behandelaren wordt geleverd. Het gaat bijvoorbeeld om eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen (GZSP). De NZa biedt verschillende mogelijkheden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om maatwerkafspraken te maken voor deze kortdurende zorg. Dat kan door via een experiment te werken en zo afspraken te maken over een alternatieve vorm van bekostiging. In deze informatiekaart (wegwijzer) leest u welke mogelijkheden er zijn om te experimenteren.