Prestatie indicatoren GRZ

In 2013 formuleerde een werkgroep van specialisten ouderengeneeskunde en de NPCF (patiëntenorganisatie) een set prestatie indicatoren voor de geriatrische revalidatiezorg. 

Hieronder treft u de prestatie indicatoren aan die de werkgroep Prestatie Indicatoren GRZ heeft ontwikkeld, op basis van literatuuronderzoek en met de input van de klankbordleden.