Zorginhoudelijke registratie

Zorginhoudelijke registratie is van belang voor onder meer het vastleggen van informatie ten behoeve van continuïteit van zorg en behandeling, kwaliteitsverbetering en wetenschappelijk onderzoek.

Verenso zet zich in voor het ontwikkelen van een structuur waarbinnen specialisten ouderengeneeskunde structureel informatie vastleggen en voor het ontwikkelen van indicatoren voor de basisveiligheid Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.