Kwaliteit

Belangrijke informatie over voorwaarden accreditatie van toetsgroepbijeenkomsten (FTO, intervisie, supervisie) in 2024


Voor het kunnen verkrijgen van accreditatie voor toetsgroepbijeenkomsten in 2024, moet uiterlijk 20 november 2023 een jaarplan (intervisie, supervisie) worden ingediend via PE-online. Voor FTO zijn er nieuwe verplichte formats.

Bij een toetsgroep komt een groep Cluster 1-artsen in een vaste samenstelling bij elkaar om op een systematische en kritische manier elkaar en de eigen wijze van zorgverlening te evalueren en te verbeteren, zoals bij FTO, intervisie en supervisie. Om de deelnemende specialisten ouderengeneeskunde in aanmerking te laten komen voor accreditatie voor toetsgroepbijeenkomsten in 2024, is de deadline 20 november 2023 voor zowel het indienen in PE-online van het jaarplan (intervisie- of supervisiebijeenkomsten) als het formulier Aanvraag accreditatie FTO (FTO bijeenkomsten). Wanneer de accreditatie-aanvraag ná deze deadline wordt ingediend in PE-online, kan niet meer in aanmerking worden gekomen voor accreditatiepunten.

Aanvraag accreditatie FTO’s

Om de aanvraag voor accreditatie van FTO’s soepeler te laten verlopen, heeft Verenso een nieuw formulier Aanvraag accreditatie FTO ontwikkeld. Dit formulier is verplicht voor de FTO-accreditatie aanvraag voor FTO bijeenkomsten gehouden in 2024 en vervangt het eerdere FTO-jaarplan. Het formulier is hier te vinden. Het formulier bestaat uit 12 vragen, die gebaseerd zijn op de minimale eisen die gesteld worden om accreditatiepunten voor FTO’s te kunnen ontvangen als specialist ouderengeneeskunde. Dien het ingevulde formulier uiterlijk 20 november 2023 in via PE-online.

Verslaglegging FTO’s

Voor de verslaglegging van FTO-bijeenkomsten die worden gehouden in 2024, is het aangepaste format FTO verslaglegging van Verenso verplicht. Het format FTO verslaglegging van Verenso, is hier te vinden. Voor de definitieve beoordeling van accreditatie, moeten uiterlijk 1 mei 2025 via PE-online de verslagen van de FTO-bijeenkomsten (volgens het bovengenoemde format FTO verslaglegging), presentielijsten en presentaties ingediend zijn.

Aanvraag accreditatie intervisie- of supervisiebijeenkomsten

De wijze van accreditatie aanvragen voor intervisie- en supervisiebijeenkomsten die worden gehouden in 2024 is ongewijzigd, namelijk door middel van een jaarplan. Het format Jaarplan toetsgroep (intervisie, supervisie) is hier te vinden. Dien het jaarplan uiterlijk 20 november 2023 in via PE-online.

Verslaglegging intervisie- of supervisiebijeenkomsten

Voor de verslaglegging van intervisie- of supervisiebijeenkomsten die worden gehouden in 2024, dient gebruik gemaakt te worden van het format Jaarverslag toetsgroep (intervisie, supervisie) van Verenso. Het format Jaarverslag toetsgroep (intervisie, supervisie) is hier te vinden. Voor de definitieve beoordeling van accreditatie, moeten uiterlijk 1 mei 2025 via PE-online de verslagen van de intervisie- of supervisiebijeenkomsten en presentielijsten ingediend zijn. 

Vragen? Neem contact op via accreditatie@verenso.nl