Kwaliteit

Netwerk kaderartsen palliatieve zorg

Voor de deze subspecialisatie is inmiddels een netwerk gevormd van kaderartsen die bijeenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Voor communicatie over hun subspecialisme hebben zij ook een digitaal platform op het besloten forum van Verenso.nl.

Voor palliatieve zorg zijn er daarnaast 66 netwerken palliatieve zorg met als doel het bevorderen van multidisciplinaire, palliatieve netwerkzorg in Nederland. Kaderartsen kunnen zich in hun regio aansluiten bij deze netwerken. U kunt deze netwerken vinden via deze link