Over Verenso

Resultaten Verenso-Beurs 2017 - vervolg -

 

In 2017 hebben toenmalig aioto’s ouderengeneeskunde Ewout Smit en Dennis Visser de Verenso-Beurs weten te winnen met hun idee om de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER) te onderzoeken. Dit meetinstrument is ontwikkeld om het fysieke en cognitieve functioneren van de patiënt te meten gedurende de revalidatie. Oorspronkelijk was het instrument gemaakt en bedoeld voor gebruik in de medisch specialistische revalidatie, maar inmiddels werd, en wordt, de USER ook in de Geriatrische Revalidatie (GR) gebruikt. Toch was het in 2017 niet duidelijk of de USER wellicht geschikt was voor onze oudere en kwetsbare populatie, of daarvoor misschien aangepast moest worden. Deze heldere vraag gecombineerd met een praktisch onderzoeksdesign was de reden om de Beurs aan de twee onderzoekers toe te kennen.

Na het verkrijgen van de Beurs hebben Ewout en Dennis eerst verbinding gezocht met onderzoekers van het UNC-ZH en andere vertegenwoordigers binnen het onderzoeksgebied. De ontstane onderzoeksgroep heeft gezamenlijk en succesvol de meeteigenschappen van de USER in kaart gebracht voor de geriatrische revalidatie. Dit heeft geresulteerd in twee internationale publicaties. In eerste instantie is er gerapporteerd over de validiteit en betrouwbaarheid van de USER in de GR (https://doi.org/10.1016/j.archger.2021.104509). Recent is ook de tweede publicatie online gekomen (https://doi.org/10.1177/02692155231203095). Dit stuk beschrijft de deelstudies waarin onder andere is gekeken naar de responsiviteit (meten gevoeligheid voor verandering), die ook meer dan voldoende is. Kortom, de USER is klinisch relevant en bruikbaar voor het gebruik in de GR.

Namens de onderzoeksgroep willen Ewout en Dennis alle patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers en instellingen bedanken voor deelname aan de studies. En Verenso voor de Beurs die dit alles heeft mogelijk gemaakt.


Heb jij een wetenschappelijk onderzoek dat je wilt uitvoeren? Kijk dan hier voor de voorwaarden om de Beurs te winnen.