Over Verenso
Team Kwaliteit

W.K. Hommes-Poucki, MSc (Wendy)

Beleidsadviseur
W.K. Hommes-Poucki, MSc  (Wendy)
Als beleidsadviseur binnen het team Kwaliteit houd ik mij bezig met de dossiers Externe richtlijnen en Kaderartsen. De thema’s waarbij ik betrokken ben zijn Palliatieve zorg, Proactieve zorgplanning en Medicatieveiligheid. Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan de professionaliteit van de specialist ouderengeneeskunde en het optimaliseren van de kwaliteit van zorg. Met mijn eigen achtergrond als (huis)arts zie ik het als mijn taak om bij richtlijnontwikkeling zo goed mogelijk de uitvoerbaarheid op de werkvloer in het vizier te houden. Verder ondersteun ik de Werkgroep Richtlijnontwikkeling (WRO) en het netwerk van kaderartsen palliatieve zorg (PalSO) van Verenso. Ook ben ik het aanspreekpunt voor het regiobestuur Noord (Groningen, Friesland, Drenthe).
Neem contact met mij op:
  • whommes@verenso.nl
Aanwezig op
  • Maandag
  • Dinsdag