30 juni 2022

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert bekostiging regiefunctie complexe wondzorg 2023

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert bekostiging regiefunctie complexe wondzorg 2023

De NZa publiceert de bekostiging voor de regiefunctie complexe wondzorg 2023. Dit is een traject waarin een zorgprofessional een patiënt voor één of meerdere complexe wonden begeleidt, adviseert en/of behandelt.

Patiënten thuis

We informeren je graag over deze mogelijkheid. Dit is met name relevant voor specialisten ouderengeneeskunde die verantwoordelijk zijn voor kwetsbare patiënten die naar huis gaan of thuis wonen, bijvoorbeeld bij ambulante GRZ. Het traject omvat:

  • Het opstellen en bijstellen van een behandelplan voor complexe wondzorg;
  • Het bespreken van het behandelplan met de patiënt;
  • Kennisdeling en – verspreiding voor zorgprofessionals en met de patiënt;
  • Advies inzake leefstijlverbetering aan de patiënt;
  • Casemanagement en triage en afstemming door de regiebehandelaar.
Details zijn terug te vinden in:

Meer informatie: Yvonne Lensink

 

Naar nieuwsoverzicht