25 mei 2021

Nederlandse Zorgautoriteit roept op om mogelijkheden van GZSP beter te benutten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de monitor contractering geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) gepubliceerd.

De NZa roept verzekeraars op om zorgaanbieders te informeren over het tijdspad van het contracteerproces en zo op tijd samen de knelpunten voor de contractering voor komend jaar te bespreken. Ook moet er meer bekendheid voor GZSP worden gecreëerd en onderstrepen ze het belang van een aanpak voor het arbeidsmarkttekort van onder meer specialisten ouderengeneeskunde. Lees hier het rapport.

Ook interviewde de NZa zorgverleners over hun visie op waarde van zorg in de eerste lijn. Lees hier het interview met onder meer specialist ouderengeneeskunde Nettie Lensink.

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht