Over Verenso

Verenso-Beurs voor onderzoek 2023

Cover_Beurs.jpg

Verenso heeft al enkele jaren de traditie om € 10.000,- beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek: de Beurs. De Beurs heeft als doel de onderbouwing van ons vakgebied, de ouderengeneeskunde, te bevorderen.

Onderzoekers kunnen projectvoorstellen voor wetenschappelijk onderzoek indienen bij Verenso om in aanmerking te komen voor een subsidie uit de Beurs. Het projectvoorstel dient te voldoen aan de voorwaarden van Verenso, zoals beschreven in document 'subsidievoorwaarden'. De Beurs staat alleen open voor specialisten ouderengeneeskunde en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, die lid zijn van Verenso.

Eindresultaten Verenso-Beurs

Ter inspiratie
Met behulp van de Verenso Beurs 2020 onderzocht aios ouderengeneeskunde Marlies Dijk onder begeleiding van specialisten ouderengeneeskunde Eefje Sizoo, Martin Smalbrugge en een groep experts hoe specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters en ouderenpsychiaters tot een keuze komen. De resultaten zijn gepubliceerd in Age and Ageing

Specialist ouderengeneeskunde Coby Tibben won de Verenso Beurs 2016. Zij deed onderzoek naar de relatie tussen slaap, agitatie en nachtelijke onrust bij mensen met dementie in het verpleeghuis. Na enige vertraging verscheen in juni 2021 haar artikel over dit onderzoek in Aging & Mental Health 2021, p 1-9 en te lezen via Taylor & Francis Online

Nog meer inspiratie nodig? Bekijk hier de ingediende onderzoeken door de jaren heen.

Aanvragen Verenso-Beurs

Tijdens het voorjaarscongres op 1 juni 2023 zullen de genomineerden tijdens de algemene ledenvergadering een korte presentatie van hun onderzoek geven en wordt de winnaar van de Beurs bekendgemaakt.

Aanvragen voor de Beurs dienen uiterlijk 1 maart 2023 in het bezit te zijn van Verenso. Je kunt je aanvragen indienen via info@verenso.nl. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen worden niet meegenomen ter beoordeling.

Klik hier voor de subsidievoorwaarden.