Verenso-Beurs voor onderzoek 2023

2022 geen prijsuitreiking
Normaliter vindt tijdens een fysiek najaarscongres de prijsuitreiking plaats van de Verenso Beurs. Mede door het feit dat wij het fysieke congres verplaatst hebben naar het voorjaar en naar aanleiding van de reacties die na het digitale najaarscongres 2021 op gehouden presentaties gegeven zijn, hebben wij besloten om deze presentatie te verplaatsen naar het fysieke voorjaarscongres van 1 juni 2023.

Wij menen hiermee eenieder een juist podium te geven om het onderzoeksvoorstel voor een live publiek te presenteren en kunnen zo bovendien de winnaar persoonlijk feliciteren met zijn/haar prijs.

Mochten er naar aanleiding hiervan vragen zijn, dan horen wij dat graag via info@verenso.nl

De Beurs

Verenso heeft al enkele jaren de traditie om € 10.000,- beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek; de Beurs. De Beurs heeft als doel de onderbouwing van ons vakgebied, de ouderengeneeskunde, te bevorderen.

Onderzoekers kunnen projectvoorstellen voor wetenschappelijk onderzoek indienen bij Verenso om in aanmerking te komen voor een subsidie uit de Beurs. Het projectvoorstel dient te voldoen aan de voorwaarden van Verenso, zoals beschreven in document 'subsidievoorwaarden'. Het aanvragen van een subsidie uit de Beurs staat alleen open voor specialisten ouderengeneeskunde en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, die lid zijn van Verenso.

Tijdens het voorjaarscongres op 1 juni 2023 zullen de genomineerden tijdens de algemene ledenvergadering een korte presentatie van hun onderzoek geven en wordt de winnaar van de Beurs bekendgemaakt.

Aanvragen voor de Beurs dienen uiterlijk 1 maart 2023 in het bezit te zijn van Verenso. Je kunt je aanvragen indienen bij Mariëlle Verlaan (mverlaan@verenso.nl).

Klik hier voor de subsidievoorwaarden.