Over Verenso

Verenso-Beurs voor onderzoek 2021

Verenso heeft al enkele jaren de traditie om € 10.000,- beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek; de Beurs. De Beurs heeft als doel de onderbouwing van ons vakgebied, de ouderengeneeskunde, te bevorderen.

Onderzoekers kunnen projectvoorstellen voor wetenschappelijk onderzoek indienen bij Verenso om in aanmerking te komen voor een subsidie uit de Beurs. Het projectvoorstel dient te voldoen aan de voorwaarden van Verenso, zoals beschreven in document 'subsidievoorwaarden'. Het aanvragen van een subsidie uit de Beurs staat alleen open voor specialisten ouderengeneeskunde en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, die lid zijn van Verenso.

Tijdens het najaarscongres zullen de genomineerden tijdens de algemene ledenvergadering een korte presentatie van hun onderzoek geven en wordt de winnaar van de Beurs bekendgemaakt.

Aanvragen voor de Beurs dienen uiterlijk 15 oktober van het lopende jaar in het bezit te zijn van Verenso. Je kunt je aanvragen indienen bij Mariëlle Verlaan (mverlaan@verenso.nl).

Klik hier voor de subsidievoorwaarden.