19 april 2022

NZa publiceert tweede deel monitor ouderenzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vorige week de monitor ouderenzorg gepubliceerd. In deze monitor volgt de NZa de ontwikkelingen in de ouderenzorg vanuit het kostenperspectief tot en met 2019 en maakt waar mogelijk de verbinding met de maatschappelijke – en beleidsontwikkelingen.

De NZa benoemd op een aantal momenten expliciet de rol van de specialist ouderengeneeskunde in de conclusies en aanbevelingen, met name op een aantal thema’s waar we ons vanuit Verenso al langer voor inzetten:

  • De NZa roept op om meer aandacht op preventie in te zetten, zodat opname in het verpleeghuis langer kan worden uitgesteld;
  • De samenwerking en versterking in de eerstelijnszorg wordt als cruciaal benoemd. De NZa onderzoekt nu hoe afstemming en coördinatie tussen zorgverlener in de bekostiging een plek kan krijgen;
  • In de aanbevelingen om vanuit de kortdurende zorgvormen (GZSP, ELV en GRZ) de eerstelijnszorg te versterken worden specialisten ouderengeneeskunde uitgelicht: door de inzet van de specialist ouderengeneeskunde kunnen zorguitgaven bespaard worden door onder andere het voorkomen van een crisissituatie (zoals een SEH-bezoek of ziekenhuisopname);
  • Maar ook het vaker tijdig inzetten van Advance Care Planning (ACP) is volgens de NZa een  belangrijke stap in de toekomst.

Vanuit Verenso zijn we zowel in de Zorgverzekeringswet (Zvw) als de langdurige zorg continu in gesprek met de NZa over bekostiging van de specialisten ouderengeneeskunde. Met de conclusies uit deze monitor hopen we de komende jaren weer stappen te kunnen zetten om de zorg voor kwetsbare patiënten ook in de toekomst te kunnen blijven bieden.

Voor meer informatie: Yvonne Lensink

 

Naar nieuwsoverzicht