29 september 2022

Update van best practices boek eerste lijn

Update van best practices boek eerste lijn


Het 'best practices boek eerste lijn' is geüpdatet en aangevuld met nieuwe voorbeelden. Dit boek is ter inspiratie, om van elkaar te leren en om te delen met andere zorgprofessionals, verzekeraars en beleidsmakers. Dit ‘boek’ is geen strategisch document waarin een visie wordt neergezet of een richtlijn wordt gegeven. Ook spreken we geen voorkeur uit voor één van de beschreven organisatievormen. We beschrijven enkel en alleen hoe nu wordt gewerkt, soms aangevuld met informatie over regelgeving zoals bekostiging.

Het idee voor dit ‘best practices boek’ voor de eerste lijn is in 2021 ontstaan vanuit gesprekken tussen Verenso, Zorgverzekeraars Nederland, samen met specialisten ouderengeneeskunde, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Vanuit de gemeenschappelijke wens om zorg voor kwetsbare ouderen thuis nu en in de toekomst te kunnen bieden met inzet van expertise van de specialist ouderengeneeskunde, is gesproken over nut en noodzaak om best practices te delen.

Zorg in de eerste lijn beslaat zowel de zorg thuis als in kleinschalige woonvormen, zowel gelieerd aan de Zorgverzekeringswet als ook de Wet langdurige zorg. Daar waar specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen samenwerken in de zorg voor kwetsbare patiënten.

Meer informatie: Yvonne Lensink

 

Naar nieuwsoverzicht