25 juli 2022

COVID-19 registratie van specialisten ouderengeneeskunde nog steeds belangrijk

COVID-19 registratie van specialisten ouderengeneeskunde nog steeds belangrijk

Dankzij de COVID-19-registraties van specialisten ouderengeneeskunde kunnen we antwoord geven op belangrijke vragen over het COVID-19 beleid. Blijf je registreren?

De COVID-19 -registratie van specialisten ouderengeneeskunde in het project Leren van data is de afgelopen 2 jaar bijzonder belangrijk geweest.  Data zijn bijvoorbeeld  gebruikt voor onderbouwing van beleidskeuzes voor diagnostiek en behandeling van en infectiepreventiemaatregelen bij COVID-19, onder andere in het behandeladvies van Verenso en de NVAVG. De data dragen bij aan het aantonen van de urgentie tot c.q. de effectiviteit van (her) vaccinatie. Verenso heeft met deze data ook kunnen lobbyen voor zowel de specialist ouderengeneeskunde als ook breed voor de sector.

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC doet als één van de partners van het Leren van data project doorlopend onderzoek met gegevens uit Ysis om nieuwe inzichten te verkrijgen. Meer weten hierover? Lees dit nieuwsbericht . Ook het OMT, VWS en de gezondheidsraad kunnen de registratiegegevens gebruiken, bijvoorbeeld voor het bepalen van de urgentie cq de effectiviteit van (her)vaccinatie.

Kortgezegd is het enorm belangrijk dat specialisten ouderengeneeskunde blijven registreren, ook nu de ziektelast op dit moment gelukkig lager is dan in de eerste COVID-19 golf. Blijf dus registreren!

 

Naar nieuwsoverzicht