16 november 2021

Herstart wekelijkse COVID-19 registratie in verpleeghuizen

Herstart wekelijkse COVID-19 registratie in verpleeghuizen

Vanwege de toename in het aantal besmettingen van COVID-19, is Verenso opnieuw gestart met de publicatie van de landelijke tellingen van COVID-19 in verpleeghuizen. In de update van deze week tonen wij alvast de cijfers uit Ysis van GeriMedica. Momenteel overleggen wij met Nedap (Ons) hoe zij kunnen aansluiten bij de gegevensaanlevering.

Werk je met Ons en wil je deelnemen aan de landelijke tellingen van COVID-19 in verpleeghuizen? Zorg er dan voor dat jouw organisatie vóór 3 december toestemming geeft aan Nedap. Dan kunnen zij deze gegevens aanleveren. In de tussentijd vragen we je de COVID-19 registratie goed te blijven invullen.  

Update Ysis

In Ysis zien we deze week een toename van 275  patiënten die positief zijn getest op COVID-19 in verpleeghuizen. Bij 22 patiënten is deze week een verdenking op COVID-19 vastgesteld en 12 patiënten zijn geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn op 16 nov (13:00 uur) in totaal 14.455 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.971 verdenkingen op COVID-19 en 11.484 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 16.424 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie in Ysis blijkt dat in totaal sinds de start van de registratie 2.628 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 2.188 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 440 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 5.363 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Meer informatie

GeriMedica en Nedap werken in het kader van het publiek belang op vrijwillige basis en kosteloos mee aan de landelijke tellingen. De COVID-19 registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. Verenso bedankt alle partijen voor hun bijdrage aan de COVID-19 registratie.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sandra van Beek.

 

 

 

 

Naar nieuwsoverzicht