Over Verenso
Team Belangenbehartiging

A.P.A. van Beek, PhD (Sandra)

Beleidsadviseur
A.P.A. van Beek, PhD (Sandra)
Als teammanager werk ik aan een goede positionering van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn en de intramurale verpleeghuiszorg. Ik werk mee aan de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, in het bijzonder de ontwikkeling van indicatoren basisveiligheid en registratie aan de bron. Daarnaast ben ik projectleider van ‘Registratie aan de bron voor de ouderengeneeskunde’, waarin ik werk aan eenheid van taal en een eenduidige registratie in het elektronisch patiëntendossier (EPD) ten behoeve van kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling. Je kunt bij mij terecht met vragen over de ontwikkeling en het gebruik van de indicatoren basisveiligheid, overige vragen m.b.t. het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en vragen over registratie aan de bron.
Neem contact met mij op:
  • svanbeek@verenso.nl
Aanwezig op
  • Maandag
  • Dinsdag
  • Donderdag
  • Vrijdag