12 april 2022

Update COVID-19 registratie 12 april 2022 – Stabiel beeld in verpleeghuizen

Update COVID-19 registratie 12 april 2022 – Stabiel beeld in verpleeghuizen

Sinds 16 november 2021 publiceert Verenso opnieuw de landelijke tellingen van COVID-19 in verpleeghuizen. We publiceren de gegevens uit Ysis van Gerimedica en uit Ons van Nedap. De gegevens zijn van groot belang om de situatie in verpleeghuizen in kaart te brengen. We vragen specialisten ouderengeneeskunde de COVID-19 registratie om die reden goed te blijven invullen.

NB: Vorige week was het vanwege een technische storing niet mogelijk om de gegevens te publiceren. De huidige update laat om die reden het verschil zien ten opzichte van twee weken geleden.

Update Ysis

In Ysis zien we ten opzichte van twee weken geleden 624 nieuwe patiënten die positief zijn getest op COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een stabiel beeld ten opzichte van twee weken geleden, toen werden 557 nieuwe besmettingen gemeld. Er zijn in deze periode 18 patiënten in Ysis geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn op 12 april (13:00 uur) in totaal 21.659 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.832 verdenkingen op COVID-19. Het aantal verdenkingen is lager dan twee weken geleden, toen werden 2.862 verdenkingen gemeld. Dit verschil komt doordat deze verdenkingen zijn gewijzigd in een positieve of negatieve testuitslag. In totaal is bij 18.827 patiënten COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 17.657 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal sinds de start van de registratie in maart 2020 2.833 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 2.391 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 442 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 8.828 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

In Ons van Nedap zijn ten opzichte van 2 weken geleden 181 nieuwe patiënten positief getest op COVID-19. Dit aantal is lager dan twee weken geleden, toen werden 199 nieuwe patiënten gemeld met COVID-19. In de afgelopen 2 weken zijn 2 patiënten geregistreerd als overleden.

De gegevens uit Ons zijn afkomstig van zorgorganisaties die in de afgelopen periode (opnieuw)  toestemming hebben gegeven voor het delen van de rechte tellingen van de COVID-19 registratie in het EPD. Ons meldt op 12 april 2022 (12:00 uur) in totaal 6.721 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Dit zijn 2.831 verdenkingen op COVID-19 en 3.890 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld.

Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 492 patiënten zijn overleden; 1425 patiënten zijn hersteld. De genoemde aantallen kunnen ook gedeeltelijk uit de extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

GeriMedica en Nedap werken in het kader van het publiek belang op vrijwillige basis en kosteloos mee aan de landelijke tellingen. De COVID-19 registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. Verenso bedankt alle partijen voor hun bijdrage aan de COVID-19 registratie.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht