Over Verenso
Team Kwaliteit

Drs. E.P. Poot (Else)

Beleidsadviseur
Drs. E.P. Poot (Else)
De thema’s waarbij ik betrokken ben zijn richtlijnen en het dossier antibioticaresistentie. Bij richtlijnen gaat het om het opstellen van een richtlijnagenda, het ontwikkelen van richtlijnen en handreikingen en de implementatie ervan. Ook ondersteun ik de Werkgroep Richtlijnontwikkeling (WRO) van Verenso. Binnen het thema antibioticaresistentie coördineer ik de klankbordgroep infectieziekten van Verenso, ben projectleider van projecten op het gebied van antibioticaresistentie en zoek ik de verbinding tussen de regionale antibioticaresistentienetwerken en landelijk beleid van Verenso. Heb je vragen over richtlijnen of de ontwikkeling of implementatie ervan of over antibioticaresistentie, neem gerust contact met me op.
Neem contact met mij op:
  • epoot@verenso.nl
Aanwezig op
  • Maandag
  • Dinsdag
  • Donderdag
  • Vrijdag