22 maart 2022

Tijdelijke werkwijze voor epoëtines en G-CSF middelen voor patiënten in de Wlz

Per 1 januari 2022 zijn de geneesmiddelengroepen epoëtines en G-CSF middelen binnen de Zvw overgeheveld naar het kader geneeskundig zorg (ziekenhuiszorg). Dit betekent dat deze medicijnen alleen nog door de ziekenhuisapotheek kunnen worden verstrekt.

Deze overheveling leidt tot onduidelijkheid over wat dit betekent voor patiënten in verpleeghuizen. Verenso is in gesprek met VWS om een oplossing te zoeken die passend is voor patiënten en de rol van specialisten ouderengeneeskunde.

Totdat hier een duidelijkheid over is, geeft VWS aan dat de volgende oplossing kan worden gebruikt: alle epoëtines en G-CSF middelen die vóór 2022 uit de Wlz bekostigd werden, kunnen nu nog steeds via de Wlz gedeclareerd worden. Wanneer de medicijnen voor Wlz-patiënten uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) bekostigd werden voor 2022, dan dient deze vanaf januari 2022 niet vanuit GVS, maar uit medisch specialistische zorg (MSZ) bekostiging te komen. De medicijnen moeten dan vanuit de ziekenhuisapotheek worden geleverd.

Zodra meer bekend is, laten we dit in de nieuwsbrief weten.

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht