21 juni 2022

Bekostiging Wzd uitgebreid met rechtszitting

Bekostiging Wzd uitgebreid met rechtszitting

Gesprekken aan de overlegtafels over Wzd bekostiging hebben geleid tot bekostiging voor de rechtszitting in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Langdurige Zorg (Wlz). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze recent gepubliceerd.

Integraal tarief en met terugwerkende kracht

Voor de rechtszitting is een integraal tarief vastgesteld vanuit de aanname dat de zitting gemiddeld een half uur duurt. Dit kwam uit de uitvraag die eerder onder leden is gedaan. Het tarief is echter lager dan waar we op in hebben gezet als Verenso.

Uit onderzoek van de NZa is gebleken dat in de praktijk veel variatie is in wie aanwezig is bij de rechtszitting. Het tarief is gebaseerd op het uitgangspunt dat 60% van de tijd een specialist ouderengeneeskunde naar de rechtszitting gaat en 40% van de tijd een verpleegkundige. Verenso gaat weer in gesprek hoe in de toekomst de tarieven recht doen aan de inzet en het tarief van specialisten ouderengeneeskunde. De prestaties zijn te declareren vanaf 1 januari 2021 (Zvw) of 1 januari 2022 (Wlz). Deze prestatie zijn nu toegevoegd.

  • Verschijnen ter zitting in kader van de Wet zorg en dwang, per zitting (30 minuten) € 36,96
  • Reistoeslag zorgverlener bij verschijnen ter zitting in het kader van de Wet zorg en dwang, per 10 minuten € 8,70
Bekostiging IBS en RM ook in de Wlz: ZZP en VPT

Naast de rechtszitting ontbrak tot op heden ook bekostiging voor IBS en RM in de Wlz als het gaat om patiënten met zorg in de ZZP en VPT. Op verzoek van Verenso, ActiZ en andere zorgverleners is dit aangepast en kan de beoordeling voor IBS en RM in het kader van de Wzd ook in deze bekostigingsvormen worden gedeclareerd.

Overzicht actuele prestaties Wzd

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht