2 november 2021

Vanaf 2022 hogere tarieven voor medische verklaring voor IBS

Vanaf 2022 hogere tarieven voor medische verklaring voor IBS

Na een intensieve lobby de afgelopen maanden kunnen we eindelijk de nieuwe tarieven en prestaties voor een medische verklaring onder Wzd voor een IBS delen. In de nieuwe IBS prestatie is nu ook wachttijd en bekostiging voor een tweede persoon toegevoegd om de arts te ondersteunen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft dit officieel bevestigd met een publicatie.

Daarnaast is een extra prestatie beschikbaar voor wanneer de medische beoordeling niet leidt tot een medische verklaring, maar wel werkzaamheden zijn verricht. 

Deze nieuwe prestaties gelden zowel voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) als voor de Wet langdurige zorg (Wlz) in de MPT. Voor zorgprofessionals is er zo geen verschil tussen Zvw- en Wlz-cliënten.

Vanaf 1 januari 2022 zijn in totaal drie prestatiebeschrijvingen beschikbaar voor de medische verklaring onder Wet zorg en dwang (Wzd). Onderstaande integrale tarieven zijn beschikbaar in MPT in de langdurige zorg. De gepubliceerde prestaties en tarieven zijn hier terug te vinden.

Prestatie Prestatiecode Tarief per prestatie
Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang – rechterlijke machtiging

H353 € 567,34
Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang – inbewaringstelling

H354 € 1.480, 23
Beoordeling tot inbewaringstelling zonder afgifte medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang H355 € 807,75

De publicatie voor de zorgverzekeringswet is identiek opgebouwd, de tarieven kunnen iets afwijken. Deze zullen naar verwachting in de komende weken worden gepubliceerd en zullen we op de website toevoegen zodra deze er zijn.

Meer informatie: Yvonne Lensink

 

Naar nieuwsoverzicht