8 april 2019

Voortgang project 'Euthanasie bij dementie'

De dilemma's rond euthanasie bij dementie zijn groot. Wat doe je als arts als iemand steeds moeilijker kan vertellen wat hij wil? Als diens wensen wisselen? Hoe beoordeel je het eventuele lijden in de verschillende fases van dementie? En ook: hoe ga je om met verschillende behoeftes van patiënten en hun naasten?

In het project 'Euthanasie bij dementie' onderzoekt de KNMG, samen met Verenso en vertegenwoordigers van verschillende artsenorganisaties, onder welke voorwaarden het professioneel verantwoord is om euthanasie uit te voeren bij mensen in de verschillende fasen van dementie. Met het resultaat van dit project willen we dokters houvast geven om samen met patiënten en hun naasten tot goede afwegingen te komen.

Om tot een gedragen en praktijkgerichte visie te komen, luisteren we goed naar de diversiteit aan medische en maatschappelijke opvattingen. Dit doen we onder andere als volgt:

  • In een adviesraad denken 15 artsen met verschillende visies, expertise en ervaringen met ons mee.
  • Via een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek bevragen we diverse artsen.
  • Tijdens rondetafelbijeenkomsten onderzoeken we met een breed samengestelde groep organisaties en experts wat voor patiënten, naasten en artsen van belang is.
  • Verder analyseren we literatuur, oordelen van de regionale toetsingscommissies en volgen we rechterlijke uitspraken op de voet.

In maart vonden twee ronde tafelbijeenkomsten plaats waarin experts vanuit ethisch, juridisch en maatschappelijk perspectief met elkaar in gesprek gingen, evenals afgevaardigden van maatschappelijke, beroeps- en patiëntenorganisaties. Het verslag hiervan is nu beschikbaar.

Naar nieuwsoverzicht