Over Verenso
Team Belangenbehartiging

Mr. R.B.J. Knuiman (Roy)

Beleidsadviseur
Mr. R.B.J. Knuiman (Roy)
Als beleidsadviseur werk ik aan een goede positionering voor de specialist ouderengeneeskunde en aan belangenbehartiging. Ik ben jurist met als specialisatie gezondheidsrecht. Belangenbehartiging betekent dat ik onder meer actief ben in het beïnvloeden van wetsvoorstellen en regelingen, waarbij ik let op samenhang en uitvoerbaarheid. Het betekent ook dat ik samen met jou en collega’s van Verenso werk aan standpuntbepaling. Je kunt bij mij terecht met vragen over de uitleg van wettelijke normen die jouw beroepsuitoefening raken. Voorbeelden van relevante wetten zijn de Wet BIG (van belang voor je herregistratie en voor tuchtrecht), de Wgbo (vertegenwoordigers en normen rond dossiervoering), Wkkgz (klachtrecht en eisen aan zorgaanbieders), Wet zorg en dwang (Wzd). Het betrekken van leden en geven van goede voorlichting, die specialisten ouderengeneeskunde in staat stelt hun vak goed uit te oefenen en hun professionele verantwoordelijkheid te nemen, zie ik als een belangrijke taak.
Neem contact met mij op:
  • rknuiman@verenso.nl
Aanwezig op
  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Donderdag