App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Woord van het bestuur 

Aan tafel bij Verenso

jacqueline-de-groot-web.jpg

Jacqueline de Groot

 

Ken je dat? Dat je aan het eind van een dag denkt: “”Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan vandaag? En wat zullen we eens eten?”

Bij ‘Aan tafel met Verenso’ is er volop keus. Het najaarscongres gaf een select kijkje in de keuken, waar gewerkt wordt aan een uitgebreid en toekomstbestendig menu. Die tafel is rijkelijk gevuld met soms zeer ingewikkelde recepten waar veel ingrediënten in zijn verwerkt.

Een direct overleg met de huisarts in de praktijk over een patiënt gaat tegenwoordig steeds beter. Maar als meer partijen, lees belangen, een rol gaan spelen wordt het meer tactisch koken om uiteindelijk een optimaal resultaat te behalen. Kijk alleen maar eens naar de bestuurlijke overlegtafel van het Kwaliteitskompas waar zo’n 16 partijen aan deelnemen. Om nog maar te zwijgen over het Integraal Zorgakkoord, waar meer dan het dubbele aantal partijen om tafel zitten. Hoe zorg je dat daar de maaltijd goed opgediend wordt? Dat staat en valt met een goede voorbereiding en een helder standpunt met een boodschap. Daarnaast is het goed om, waar dat kan, samen met andere deelnemers op te trekken. Uiteindelijk zijn wij toch nog steeds maar een kleine partij aan die tafels. Lobbyen, medestanders en strategie zijn dan heel belangrijk. Het team belangenbehartiging van Verenso heeft daar tijdens het digitale congres een mooie toelichting op gegeven

‘Verandering van spijs doet eten’, maar een menu veranderen is niet eenvoudig. Toch staat ons die verandering als gehele beroepsgroep te wachten. Waar wordt ons eten in de toekomst opgediend? Hoe ziet het eruit? Daar is het tijdens eerdere bijeenkomsten al vaker over gegaan in het kader van het zgn. formatietraject. Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen we daarop terug, onder andere met resultaten uit een onderzoek dat gedaan is door aios Kathryn Welford tijdens haar beleidsstage, haar kijkje in de keuken op het bureau. Zij was zo onder de indruk van alles wat er achter de schermen gebeurt, dat ze ons uitnodigde om erover te komen vertellen in haar opleidingsgroep. Dat doen we natuurlijk met veel plezier. Ook andere aios die de afgelopen periode een beleidsstage hebben gedaan hebben een project in dit kader gedaan. Heel waardevol die uitwisseling!

Sowieso zijn we meer in de regio’s betrokken, maar ook bijvoorbeeld in groepen voor opleiders. Thema’s als: Wat is de verwachting van het menu? Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden en ook hoe kunnen we toekomstbestendig opleiden? Wat kunnen we hierin met elkaar bereiken en voor elkaar betekenen?

De maandelijkse koffiemomenten lenen zich hier goed voor. Vorige maand is een hele groep aios aangeschoven. Gezellig en zo goed om op die manier laagdrempelig met elkaar te praten over wat ons allen bezighoudt; de toekomst en natuurlijk ook de verkiezingen, die de dag voor het congres plaatsvond. Ook dat is natuurlijk een onderwerp waar we al een politieke planning voor gesprekken met nieuwe Kamerleden hebben liggen.

Kortom; vele ingrediënten voor mooie recepten passend in een toekomstbestendig menu, waar we als bestuur, directie en bureau in nauwe samenwerking optrekken. Wil je er meer over weten en bespreken? Dan nodig ik je van harte uit op de koffie, maar een ander moment is natuurlijk ook altijd mogelijk!

 
Hartelijke groet,
mede namens Jan en Rhona

Jacqueline

 

 

PDF
Genereer PDF document