App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Zorgprofessionals aan Zet

multidisciplinair leren en verbeteren in het verpleeghuis met routinematig verzamelde data 

 Zorgprof-aan-zet.jpg

Baukje Moraal-Hemmes, Yvonne Goërtz, Jos Schols, Jan Hamers, Katya Sion

 

Tijdens het Verenso najaarscongres kregen de opleidingsinstituten de ruimte om recent wetenschappelijk onderzoek te presenteren. Onderstaand onderzoek is daar een van.

In de ouderenzorg wordt routinematig veel data geregistreerd dat gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in kwaliteit van zorg. Hieronder vallen bijvoorbeeld data uit de dossiers en data over cliëntervaringen. In ‘Zorgprofessionals aan Zet’ onderzoeken we hoe zorgprofessionals deze kwaliteitsdata kunnen gebruiken voor multidisciplinair leren en verbeteren in het verpleeghuis. We doen dit samen met zorgprofessionals, waaronder verzorgenden-verpleegkundigen- specialisten ouderengeneeskunde en psychologen, bewoners en hun naasten. Het doel is om een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg, leven en werk te realiseren.

Het inzetten van kwaliteitsdata hiervoor is momenteel uitdagend. Redenen hiervoor zijn dat de kwaliteit van de data verschilt, deze is vaak erg complex en er wordt een grote hoeveelheid data vastgelegd. De vorm van terugkoppeling van deze kwaliteitsdata, zoals rapporten of dashboards, sluit niet altijd aan bij de behoeften van de gebruikers. Ook is er vaak een gebrek aan tijd en motivatie om kritisch te blijven kijken naar het eigen handelen en wordt er gewerkt in multidisciplinaire teams waarin diverse zorgprofessionals data verzamelen en gebruiken vanuit hun eigen denkkaders en disciplines. Daarbovenop is er ook ondersteuning vanuit de zorgorganisatie nodig om bestaande data te benutten, zoals passende scholing en voldoende tijd.

We onderzoeken samen met zorgprofessionals, bewoners en naasten hoe we deze uitdagingen kunnen aanpakken. Samen met Verenso en V&VN kijken we hoe zorgprofessionals actief kunnen leren en verbeteren met routinematig verzamelde kwaliteitsdata. Door beter aan te sluiten bij de behoeften, voorkeuren en vaardigheden van zorgprofessionals, kunnen kwaliteitsdata beter benut worden en bijdragen aan het leveren van passende zorg.

Samen gaan we vragen beantwoorden zoals “Welke informatie leggen we vast en waarom?”, “Hoe willen we die informatie terugkrijgen en gebruiken?” en “Hoe kunnen we bewoners en naasten hierbij actief betrekken?”.

Wil je meer informatie of meedenken binnen dit onderzoek? Neem contact op via ouderenzorg@maastrichtuniversity.nl.

Auteurs

  • Dr. B. (Baukje) Moraal-Hemmes, Onderzoeker AWO-L, Vakgroep Health Services Research, Care and Public Health Research Institute, Maastricht University
  • Dr. Y. (Yvonne) Goërtz, Onderzoeker AWO-L, Vakgroep Health Services Research, Care and Public Health Research Institute, Maastricht University
  • Prof. Dr. J. (Jos) Schols, Hoogleraar ouderengeneeskunde, Vakgroep Health Services Research, Care and Public Health Research Institute, Maastricht University
  • Prof. Dr. J. (Jan) Hamers, Hoogleraar ouderenzorg & Voorzitter AWO-L, Vakgroep Health Services Research, Care and Public Health Research Institute, Maastricht University
  • Dr. K. (Katya) Sion, Universitair docent AWO-L, Vakgroep Health Services Research, Care and Public Health Research Institute, Maastricht University
PDF
Genereer PDF document