App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Specialist ouderengeneeskunde, laat van u horen!

Afgelopen vergadering sloot een van onze redactieleden aan via Skype. De reden: zij had met haar vakgroep overleg met de raad van bestuur van haar zorgorganisatie. Hierdoor redde ze het niet om op tijd in Utrecht te zijn. Een mooi signaal dat we aan tafel zitten. Ook de visitatoren van Verenso zien dat de specialisten ouderengeneeskunde meer gespreksruimte krijgen bij de raad van bestuur. We komen steeds meer ‘in the lead’. Dat is het thema waar het in dit congresnummer om draait.

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg stelt dat professionele inbreng in de raad van bestuur geborgd moet zijn. Zolang dit nog niet gerealiseerd is dient er in ieder geval structureel overleg te zijn tussen professionals in de zorg - specialisten ouderengeneeskunde - en raad van bestuur. Het vak vraagt steeds meer leiderschapskwaliteiten van specialisten ouderengeneeskunde. De huidige derdejaars aios juichen het toe dat hier in de vernieuwde opleiding meer aandacht voor komt.

lees verder