App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Hora est: The road to succesful geriatric rehabilitation

Een korte opname is niet altijd beter...

Aafke de Groot

HoraEstDeGroot-1.jpgHoraEstDeGroot-2.jpg

... maar bij een beter functionerende keten is de opname wel vaak korter. Zo luidt één van de stellingen in het proefschrift van Marije Holstege. Op 5 oktober jl. promoveerde zij in Leiden. Haar boekje ‘The road to successful geriatric rehabilitation’ levert nieuwe bouwstenen voor dit relatief jonge onderzoeksveld. Diverse klinische en organisatorische aspecten van revalidatieprocessen bij kwetsbare ouderen werden door haar bestudeerd en gebundeld.

Zo vond zij een positieve relatie tussen spierkracht in de benen vòòr een heupoperatie en het functionele herstel daarna. In de Back-Home studie werd het aantal zorghandelingen (verpleegkundige steuntaken) in de avond en nacht bijgehouden. Het bespreken daarvan in het MDO bleek het ontslag van revalidanten te bespoedigen en de rol van verplegenden en verzorgenden in de ontslagplanning te versterken.

Een kortere revalidatieduur vond zij ook bij patiënten na een electieve operatie als die op een geconcentreerde (gespecialiseerde) afdeling hadden gerevalideerd. Dit is een afdeling waar meer dan 80% van de revalidanten uit één of twee diagnosegroepen afkomstig is. Het aantal revalidatietrajecten per jaar (hoog-, midden- of laag volume) was echter niet aan opnameduur gerelateerd. Deze analyse werd verricht op data, verzameld vòòr de overheveling naar de Zorgverzekering en dezelfde onderzoeksvraag zou mogelijk nu, vijf jaar later, andere uitkomsten opleveren.

Over de veranderingen in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) gaat de SINGER-studie, opgezet als een monitor, waarbij drie cohorten van revalidanten werden gevolgd in 2011 en 2012. De Proeftuinen geriatrische Revalidatie waren door VWS opgezet als nationaal stimuleringsprogramma om de kwaliteit van de revalidatiezorg te verbeteren. In deze studie werden kleine positieve effecten gevonden op teamsamenwerking, triage en overdracht. Een jaar na de uitvoering van de proeftuinen (het derde SINGER cohort) bleek het percentage ouderen dat zelfstandig functioneerde in ADL met 12% te zijn toegenomen in vergelijking met de start van de Proeftuinen.

Er werd met de promovenda van gedachten gewisseld over het kwaliteit van zorgmodel (Donàbedian) in vergelijking met het concept van Value Based Healthcare, over het nut van een systematic review als er weinig literatuur is, en over allerlei aspecten van mogelijke vervolgstudies. Die zouden zich wellicht beter op een minder heterogene populatie (één diagnosegroep?), andere meetinstrumenten en andere uitkomstmaten kunnen richten. Het patiëntperspectief van succesvolle revalidatie kan uitgedrukt  worden in het behalen van functionele- en participatiedoelen, bijvoorbeeld door middel van Goal Attainment Scaling (GAS) of Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Eén van de stellingen daarover luidde: “Patiënten moeten co-producenten zijn van hun eigen revalidatieproces en uitkomsten.”

Auteur(s)

PDF
Genereer PDF document