App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Specialist ouderengeneeskunde, laat van u horen!

Eefje Sizoo, Diane de Zwart

redactioneel_web.jpg

Afgelopen vergadering sloot een van onze redactieleden aan via Skype. De reden: zij had met haar vakgroep overleg met de raad van bestuur van haar zorgorganisatie. Hierdoor redde ze het niet om op tijd in Utrecht te zijn. Een mooi signaal dat we aan tafel zitten. Ook de visitatoren van Verenso zien dat de specialisten ouderengeneeskunde steeds vaker een rol spelen bij het beleid van de verpleeghuiszorg. We komen steeds meer ‘in the lead’. Dat is het thema waar het in dit congresnummer om draait.

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg stelt dat professionele inbreng in de raad van bestuur geborgd moet zijn. Zolang dit nog niet gerealiseerd is dient er in ieder geval structureel overleg te zijn tussen professionals in de zorg - specialisten ouderengeneeskunde - en raad van bestuur. Het vak vraagt steeds meer leiderschapskwaliteiten van specialisten ouderengeneeskunde. De huidige derdejaars aios juichen het toe dat hier in de vernieuwde opleiding meer aandacht voor komt.

Rachel Mak omschrijft in een vurig betoog haar visie op medisch leiderschap. Medisch leiderschap, zo stelt zij, is gedrag waarbij een visie wordt uitgedragen en anderen worden geïnspireerd. Een visie uitdragen klinkt groots, maar dat kan op elk niveau en in elk facet van ons vak. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de eerste lijn, waarin vele specialisten ouderengeneeskunde nu aan de weg timmeren. Michelle Pool vertelt over de universitaire praktijk ouderengeneeskunde. Haar visie is een proactieve persoonsgerichte benadering van thuiswonenden ouderen met complexe multimorbiditeit waar de specialist ouderengeneeskunde nauw samenwerkt met de huisarts en soms tijdelijk de behandeling overneemt. Rudi Dierkx richt zich juist op verpleeghuisbewoners met dementie. Vanuit de visie dat maximale bewegingsvrijheid en mobiliteit bijdragen aan betere kwaliteit van leven werd een nieuwe afdeling opgezet. Het effect werd wetenschappelijk onderzocht, met veelbelovende resultaten! Mooie voorbeelden van specialisten ouderengeneeskunde die hun visie uitdragen.

Het tweede deel van de omschrijving van Rachel Maks visie op leiderschap is anderen te inspireren. Als u vol passie uw werk doet en positief van u laat horen, bent u vanzelf inspirerend. Zoals Jos Schols, die met nadruk onze groeiende toegevoegde waarde in de medische as voor ouderen bepleit. Hij laat zien welke rollen u daarin zou kunnen vervullen. Een ander voorbeeld van een inspirerende specialist ouderengeneeskunde is Janneke de Wal, die een bestuurstaak bij LAD heeft opgepakt. Ze hoopt de rol van de specialist ouderengeneeskunde op de werkvloer te kunnen versterken. Maar ze spoort ons ook aan om goed te organiseren in vakgroepen, elkaars krachtige punten te gebruiken en proactief van ons te laten horen in de organisatie. 

Donderdag 30 november vindt het Verenso najaarscongres plaats in Ede. Hopelijk ontmoeten we velen van u daar, want met een gevarieerd programma belooft het een prachtige dag te worden. Wij hopen dat u zich zult laten inspireren door sprekers als Ester Bertholet, koploper als zelfstandige specialist ouderengeneeskunde. De sessies ‘stand van de wetenschap’ kunt u aanwenden om uw inhoudelijke visie te versterken. Wilt u de taal van uw manager leren spreken, bezoek dan de presentatie van Trix Driessen.

Kortom medisch leiderschap; de vrijblijvendheid voorbij. Uw eigen visie ontwikkelen en anderen daarmee inspireren: specialist ouderengeneeskunde, laat van u horen! 

Auteur(s)

  • Eefje M. Sizoo, hoofdredacteur
  • Diane de Zwart, gasthoofdredacteur
PDF
Genereer PDF document