App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Even voorstellen... Armand Rondas

Nieuw redactielid

Armand Rondas

Rondas_web.jpg

 

Ik ben in 1961 in Maastricht geboren. Ik koos ervoor om mijn medische opleiding in België aan de Universiteit van Hasselt te beginnen (kandidaatsexamen geneeskunde). In 1985 verhuisde ik naar Amsterdam, waar ik in 1987 als medisch bioloog afstudeerde. In 1991 behaalde ik het artsexamen en van 1991-1993 deed ik de vervolgopleiding tot verpleeghuisarts aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Van 1993-1996 heb ik in Amsterdam als verpleeghuisarts gewerkt. Daarna twee jaar (parttime) aan de VOVA in Nijmegen. In dezelfde tijd, vanaf 1996 was ik bij de Professor Dubois Stichting werkzaam als verpleeghuisarts. Van 1998-2001 ook als medisch manager.

Vanuit de behoefte om weer met patiënten in contact te komen en omdat wonden altijd al mijn interesse hebben gehad, startte ik in 2004 met de studie Wound Healing and Tissue Repair aan de Universiteit van Cardiff (Wales). Hierin behaalde ik in 2008 mijn Master of science. Mijn interesse voor het doen van wetenschappelijk onderzoek was gewekt en ik startte daarom aan de Maastricht University in 2010 als promovendus met het PhD traject: ‘Prevalence and assessment of (infected) chronic wounds’, onder supervisie prof. dr. Jos Schols, dr. Ruud Halfens en dr. Ellen Stobberingh. In januari 2016 ben ik aan de Universiteit van Maastricht gepromoveerd.

Werkzaam voor, en ondersteund door De Zorggroep, werd onder mijn regie in 2009 in Venray een wondexpertisecentrum opgericht, dat actief is in de eerste lijn. Het Kenniscentrum Wondbehandeling (KWB) is momenteel op drie locaties in Limburg actief en breidt zich verder uit. Het KWB steunt op drie pijlers, te weten: de Wondpoli voor cliënten, educatie en wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 2010 ben ik fulltime werkzaam voor het KWB en geef ik momenteel leiding aan 11 medewerkers. Ik ben tevens leermeester van een verpleegkundig specialist i.o.

In maart 2016 werd ik uitgenodigd door de redactie van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO) om als gasthoofdredacteur op te treden voor het themanummer Huidziekten. Toen men mij vroeg om structureel als redactielid mijn bijdrage aan het tijdschrift te willen bijdragen, kon ik daar geen nee op zeggen!

Auteur(s)

  • Armand Rondas, specialist ouderengeneeskunde, De Zorggroep - Kenniscentrum Wondbehandeling, Venray
PDF
Genereer PDF document