App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Wat ervaart de revalidant als kwaliteit

De kwaliteit van de geriatrische revalidatie vanuit het perspectief van de revalidant: een longitudinale interview studie  

 

Anne Lubbe

 

De abstractcommissie heeft op verzoek van de congrescommissie negen abstracts geselecteerd die tijdens het Verenso voorjaarcongres 'Duurzame ouderengeneeskunde' op 1 juni 2023 middels een presentatie gepresenteerd werden. Onderstaande abstract was daar een van.

 

Introductie

Een stijging in de ouder wordende populatie, samen met de toename in de multimorbiditeit en tekorten in personeel geven een toenemende druk op de geriatrische revalidatie (GR). Daarom is het van belang zo effectief en efficiënt  mogelijk te werken. Kwaliteit van geriatrische revalidatie wordt vaak bepaald door uitkomsten zoals het functioneren in ADL, ligduur en participatie. Het perspectief van de revalidant wordt daarin vaak niet meegenomen.

Doel van het onderzoek

Het inzicht krijgen in de kwaliteit van GR in verschillende fases van het revalidatieproces, vanuit het perspectief van de revalidant.

Methode

Een longitudinaal kwalitatief onderzoek is uitgevoerd. Er zijn semigestructureerde diepte-interviews gehouden met achttien revalidanten. De revalidant is geïnterviewd in drie fasen:

  1. bij de start van de revalidatie;
  2. rondom het ontslag en
  3. zes weken na ontslag.

De gegevens zijn geanalyseerd met thematische analyse.

Resultaten

Vier hoofdthema’s zijn gevonden, met daaronder diverse subthema’s.

  1. Persoonlijke benadering  (regie, persoonlijke/menselijke revalidatie, samen beslissen);
  2. De revalidant als persoon;
  3. De omgeving (organisatorisch, fysiek en sociaal) en
  4. De werkdruk van zorgprofessionals  (taken afmaken, beloftes nakomen, bereikbaarheid en de tijd van het personeel).

Veel thema’s/subthema’s kwamen in alle drie de fasen van revalidatie naar voren. Bij de fase start van de revalidatie en de fase rond ontslag waren de onderwerpen  overgangen van zorg en informatieverschaffing belangrijk.

Conclusie/discussie

Een persoonlijke benadering werd in alle fasen als belangrijk ervaren voor de kwaliteit van GR. Gedurende de revalidatie veranderen  wensen van de revalidant en zijn er verschillende factoren die de kwaliteit van GR vanuit het perspectief van de revalidant beïnvloeden, zoals de hoeveelheid eigen regie. De totale mens zien in de GR kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de ervaren kwaliteit van GR vanuit het perspectief van de revalidant.

Auteur

  • Anne Lubbe, Science Practitioner, ontwikkelpraktijk UNO Amsterdam, Amsterdam UMC, afdeling Ouderengeneeskunde, onderzoekslijn Geriatrische revalidatie
PDF
Genereer PDF document