23 februari 2021

Project ‘Pijn in beeld en behandeld’ succesvol afgesloten

Eind 2020 hebben Verenso, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en PijnPlatform het project ‘Pijn in beeld en behandeld’ afgerond. Het project richtte zich op het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van pijn bij bewoners verblijvend in verpleeghuizen.

Om dit te bereiken implementeerden de Zonnehuisgroep Vlaardingen en Thebe op enkele van hun afdelingen de multidisciplinaire richtlijn ‘Pijn-Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen’ van Verenso. 

De twee verpleeghuizen deden dit ieder op hun eigen wijze. Ze legden het proces vast in beleidsnotities waardoor er voor andere verpleeghuizen nu een goede basis is voor eigen zorgprogramma’s gericht op de diagnostiek en behandeling van pijn. Hiernaast werden de volgende implementatiematerialen ontwikkeld:

  • klinische les voor verzorgenden
  • informatiefolder voor bewoners en hun vertegenwoordigers
  • module voor artsen en apothekers voor een farmacotherapie overleg
  • e-learning voor verzorgenden
  • implementatiehandleiding

De richtlijn en implementatiematerialen zijn hier te vinden, maar ook op de websites van het IVM en UNC-ZH.

Een tweede doel was het bevorderen van de samenwerking met en overdracht naar de eerste lijn. Huisartsen uit de regio’s van twee verpleeghuizen zijn hiervoor benaderd. Samen met twee softwarehuizen (Ysis en ONS/Nedap) is gewerkt aan een gestandaardiseerde ontslagbrief voor de overdracht van patiënten die in het verpleeghuis verbleven in verband met geriatrische revalidatiezorg of tijdelijk verblijf. Het LUMC onderzocht het proces en de effecten van het project. Momenteel verwerkt het LUMC alle verzamelde gegevens. Het streven is de resultaten te publiceren in (inter)nationale tijdschriften.

Het project ‘Pijn in beeld en behandeld’ werd mogelijk door een eenmalige subsidie van ZonMw (#848023003).

Meer informatie: Else Poot 

 

Naar nieuwsoverzicht