Thema's en projecten

Implementatieproject richtlijnen UWI en LLWI

In het kader van het programma ‘Aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ is Verenso  met het project ‘Ondersteuning implementatie richtlijnen Urineweginfecties (UWI) en Lage luchtweginfecties (LLWI)’ gestart.

Beide richtlijnen dragen bij aan het beheersen van antibioticaresistentie en zijn belangrijk voor het handelen van de specialisten ouderengeneeskunde. Uit onderzoek blijkt dat een systematische implementatie nodig is om ervoor te zorgen dat de richtlijnen succesvol worden toegepast in de praktijk. Implementeren gaat echter niet vanzelf en vraagt om veranderingen in de huidige werkwijze van de specialist ouderengeneeskunde en andere betrokken professionals.

Geslaagde landelijke startbijeenkomst implementatieproject

Impl_RL_UWI_LLWI-1.jpg

Tijdens dit project worden vakgroepen van specialisten ouderengeneeskunde ondersteund bij het implementeren van de richtlijn Lage luchtweginfecties of de richtlijn Urineweginfecties. Vanuit elke vakgroep ontvangt een interne projectleider de ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat grofweg uit landelijke en regionale bijeenkomsten, ondersteunende producten en een ondersteunende helpdesk.

Methodisch en op maat implementeren staat centraal in het project. Dit houdt in dat de deelnemers een methodische stappenplan aangeboden wordt voor het implementeren van de richtlijn. Deze stappen worden ingevuld met informatie en activiteiten die aansluiten bij de specifieke situatie van de deelnemende vakgroep/organisatie. Hiermee wordt een methode geboden die toepasbaar is in verschillende situaties en bij andere (toekomstige) richtlijnen en andere innovaties.

Aan dit project doen 37 enthousiaste vakgroepen mee. Ze zijn 16 januari 2019 tijdens een landelijke bijeenkomst van start gegaan. Op dit moment (februari 2019) zijn de vakgroepen bezig met het in beeld brengen van de huidige praktijk, zodat zij vervolgens kunnen kijken welke doelen zij willen stellen om de richtlijn te implementeren.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Else Poot of Marieke Hermsen door te bellen naar 030 – 227 19 10. Of stuur een e-mail naar ABR@verenso.nl.