App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Woord van het bestuur

Time flies…

 

 JacquelinedeGrootJacquelinedeGroot_EvR_1805_socialmedia.jpg 

 Jacqueline de Groot

 

“When you’re having fun”, zeg ik er altijd achter aan. Alweer een half jaar onderweg als voorzitter! Voorlopig nog mijn enige ‘reis’ met alle maatregelen die nog van kracht zijn en ik maak deze reis met veel plezier. Ik reis nergens letterlijk heen, want het meeste gebeurt nog steeds van achter de computer. Veel gesprekspartners heb ik nog steeds niet in het echt ontmoet, zelfs collega-bestuurder Mathieu Prevoo niet. Bij de enkeling die ik wel ontmoet heb, merk ik meteen dat ik even snel van top tot teen bekeken wordt. Waarschijnlijk om te checken hoe groot je nou eigenlijk in het echt bent.

De lente is voorzichtig begonnen, de tuin kleurt langzaam weer groen. Nu ook de COVID-19-vaccinatieronde achter de rug is, lijkt de rust in de langdurige zorg wat wedergekeerd. De versoepelingen in de zorginstellingen komen op gang, maar er zijn genoeg andere actuele thema’s in de ouderenzorg die de agenda van het bureau en bestuur vullen. Het behartigen van de belangen van onze leden in de aanloop naar de verkiezingen en verschillende internetconsultaties vanuit de ministeries, zijn daar voorbeelden van. Via de nieuwsbrieven houden we onze leden zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en onze reacties.

Iedere dinsdag bellen Mathieu en ik met elkaar om bij te praten en te sparren. Onze maandelijkse bestuursoverleggen zijn natuurlijk nog digitaal en maar eenmaal per maand. De ouderenzorg is volop in beweging. Dat vraagt om frequente afstemming. Niet alleen met bestuur, directeur en bureau, maar ook met andere organisaties. Hierbij merk ik dat je aan landelijke overlegtafels toch iedere keer scherp moet zijn of de positie van de specialist ouderengeneeskunde goed wordt meegenomen. Dat we beter in beeld zijn gekomen tijdens de COVID-19-pandemie betekent niet automatisch dat de specialist ouderengeneeskunde op een juiste manier wordt gewaardeerd. Het belang van het vak aan de landelijke tafels blijvend op de kaart zetten, daar ben ik veel mee bezig. De jarenlange praktijkervaring helpt om een onderwerp ook telkens vanuit de inhoud te benaderen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de problemen rondom de inzet van een specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn bij een Wlz-indicatie.

Net zo belangrijk is hoe je het vak binnen je eigen organisatie met elkaar oppakt en uitdraagt. Vorige week had ik een collega aan de telefoon, die aangaf nog steeds tegen een muur te lopen als ze aanklopte bij het management. De vakgroep was groot en verdeeld en een eenduidig signaal afgeven bleek moeizaam. Van een ander hoor ik hoe het management juist vraagt om advies aan de vakgroep. In de organisatie waar ik lange tijd gewerkt heb, hebben we na een bestuurswisseling en een bijna geheel nieuw artsenteam de visitatie gedaan. Naar aanleiding daarvan hebben we veel zaken anders aangepakt. Zo zijn we onder andere vanuit de vakgroep gaan werken met een professioneel statuut. Ook COVID-19 is in veel organisaties een soort katalysator geweest om als specialist ouderengeneeskunde je rol te pakken, zoals bijvoorbeeld bij de infectiepreventie en -bestrijding. In de kleine organisatie waar ik werk hadden we op een gegeven moment dagelijks korte afstemmingen. Na de vaccinaties hebben we dat naar eenmaal per week teruggebracht. Toch blijft het dan nog een uitdaging om het belang van ons vak voor het voetlicht te brengen.

Met alles wat er op ons vak en de ouderenzorg als geheel afkomt, wil ik graag een oproep doen:

“Zorg dat je binnen je eigen organisatie in gesprek bent met je bestuur. Geef gevraagd en ongevraagd advies. Positioneer het vak binnen je organisatie. En hou ons op de hoogte van de knelpunten en natuurlijk ook van de positieve punten. Wij als Verenso bestuur zullen ons best doen om dat ook landelijk te doen”. 

Auteur

  • Jacqueline de Groot, voorzitter Verenso, specialist ouderengeneeskunde
PDF
Genereer PDF document