App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

 

Redactie


En dan staat 2021 alweer bijna voor de deur. Wat een bizar jaar was het! De COVID-19-pandemie heeft veel van eenieder gevergd en we zijn er nog (lang) niet. Het blijft spannend in de verpleeghuizen om de COVID-19-infecties buiten de deur te houden. En daarnaast gaan ook de gewone dingen door, zoals het publiceren van deze laatste editie van het tijdschrift in 2020. Met een breed scala aan onderwerpen die alle de moeite waard zijn om gelezen te worden. We lichten er een aantal uit.

Hoe behoud je je veerkracht als specialist ouderengeneeskunde? Dit is zeker zo op het einde van het jaar een inspirerend artikel. Niet alleen belangrijk voor de specialisten ouderengeneeskunde maar ook voor zijn/haar collega’s.

De verpleeghuizen blijven in de ban van COVID-19. Katja Drost neemt ons mee naar haar ervaring in de praktijk en bespreekt het grillige en sterk gevarieerde klinisch beloop aan de hand van casuïstiek.

Een mooi praktijkvoorbeeld is de casusbeschrijving over de interventie sensorische informatieverwerking en frontotemporale dementie, waarbij ook de werkwijze van het Centrum voor Consultatie en Expertise wordt toegelicht.

SOOL-LUMC organiseerde dit jaar voor het eerst een interprofessionele studiereis. Suzanne de Kort neemt ons mee naar Cuba en doet verslag van haar reis.

Steeds meer mensen met complexe neurologische aandoeningen verblijven in de langdurige zorg. Danny Hommel deed onderzoek naar de prevalentie en pleit voor passende zorg bij deze specifieke doelgroepen.

Ook  wetenschap ontbreekt niet in deze editie. Didi Kriegsman vraagt zich af of rivastigmine echt een effect heeft op hallucinaties bij Parkinson en onderzocht dit via een CAT. Eva Nuijten, aios ouderengeneeskunde in Leiden beantwoordt de vraag of melatonine als delierprofylaxe bij een heupoperatie zinvol is.

De vaccinatiegraad onder medewerkers in de zorg is ook zo’n jaarlijks terugkerend thema. In het artikel over de griepvaccinatiegraad onder aios ouderengeneeskunde worden de nodige aanknopingspunten geïdentificeerd die de vaccinatiegraad onder aios zou kunnen verhogen. Deze aanbevelingen kunnen ook tot een hogere vaccinatiegraad bij overige medewerkers in de verpleeghuizen leiden.

Taakherschikking binnen de ouderengeneeskunde blijft een belangrijk thema. Voor organisaties die nog zoekende zijn hoe dit in te vullen is, worden de artikelen ‘Physician assistent in de ouderenzorg’ en ‘Een gouden duo’ aanbevolen om te lezen.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken, zoals de Estafette, waarmee we hopen het hele land te doorkruisen. In ‘Woord van het bestuur’ wordt kennis gemaakt met Jacqueline de Groot, de nieuwe voorzitter van Verenso, terwijl Nienke Nieuwenhuizen als voorzitter afscheid van ons neemt. De SANO-bijdrage komt dit keer vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en licht datagebruik in de langdurige zorg toe. Voor nu redelijk abstract, maar het lijkt erop dat dit wel de toekomst gaat worden. En last, but not least, stelt ons nieuwe redactielid Anne Belonje zich graag aan u voor.

Ook dit jaar hebben wij weer een digitale kruiswoordpuzzel voor u, die oud-hoofdredacteur Eefje Sizoo verzorgd heeft. Waarvoor onze dank. We nodigen u van harte uit om aan de hand van deze puzzel deze en vorige edities terug te lezen. De oplossing is een spreuk die past bij deze tijd en bij de ouderenzorg. U kunt de oplossing voor 31 januari 2021 sturen naar redactie@verenso.nl. Onder de juiste inzendingen verloten wij een legpuzzel (1.000 stukjes).

Namens de voltallige redactie wensen we u alvast fijne feestdagen en een goede start voor 2021 toe. Veel leesplezier en vooral: blijf gezond! 

Kom je onze redactie versterken? We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s. Klik hier voor de vacaturetekst. Mocht je ons team als hoofdredacteur willen komen versterken, klik dan hier voor de vacaturetekst.

PDF
Genereer PDF document