App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Er lijkt momenteel enige rust te komen in het transitietraject van AWBZ naar Wmo. Toch zien we dat de instroom van nieuwe cliënten in het verpleeghuis en woonzorgcentrum verandert, doordat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) strenger lijkt te indiceren. Wat voor gevolgen dit heeft voor de zorg in de eerste lijn, is nog niet duidelijk. Persoonlijk denk ik dat het steeds belangrijker wordt dat specialisten ouderengeneeskunde zich meer gaan profileren in de eerste lijn. Het volgende nummer van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde zal qua thema hierop aansluiten.

Als voorproefje hierop schrijft collega Judith Martens, arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, over het ondernemerschap van de specialist ouderengeneeskunde. Judith heeft hierover een literatuurstudie gedaan en interviews gehouden onder in loondienst werkende specialisten ouderengeneeskunde en ZZP’ers.

lees verder