App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

GRIP op (richtlijn) Probleemgedrag

Nynke Hosseinion-Schilder, mede namens de medische dienst van De Wever, Tilburg

In de nieuwe richtlijn Probleemgedrag zien we veel terugkomen van de vorige versie. Er lijkt nog meer nadruk te liggen op multidisciplinaire afstemming, cliënt en familie betrekken en pas bij uitzondering inzet van psychofarmaca. Een aanpak die we met de organisatie gelukkig al langere tijd nastreven. Toch hebben we nog niet op alle bijbehorende uitdagingen een sluitend antwoord.

Deze uitdagingen zien we op meerdere vlakken. Voorbeelden zijn het blijvend verhogen van kennis en het ontwikkelen van bijpassende mindset bij directe zorguitvoerders (zoals verpleging & verzorging, welzijn, vrijwilligers), de tijd vinden om alle individuele op-maat-interventies uit te voeren (denk aan beweging, 1-op-1 activiteit), of het door verpleging en verzorging moeten onthouden van omgangsadviezen voor meerdere cliënten.

Hoe gaan we hier komende tijd mee verder in onze organisatie? We zien wat oplossingen op kleinere schaal zoals coaching-on-the-job, een vast team van behandelaren over meerdere locaties of het meer betrekken van vrijwilligers. Maar bovenal zien we het verder uitrollen en evalueren van methode GRIP op Probleemgedrag als leidend.1 Dit omvat alle stappen van het methodisch werken die in de richtlijn worden genoemd. Het gebruik van de methode wordt voorafgegaan door scholing aan alle zorgmedewerkers over signaleren van en omgaan met probleemgedrag, methodisch werken, je eigen rol en samenwerking. Zorgverleners en waar mogelijk familieleden, richten zich samen op de methodische cyclus, wat de kennis en zeker ook het eigenaarschap bij deelnemers vergroot. Probleemgedrag of onbegrepen gedrag wordt daarmee met recht een gezamenlijke uitdaging met dito aanpak.

We merken dat frequent(er) multidisciplinair overleg, in bepaalde stadia met familie, een onmisbare schakel is om het proces te laten werken. Er zijn al initiatieven ontstaan om de planning hierop aan te passen, een nuttige ontwikkeling.

Momenteel wordt methode GRIP gebruikt op onze Wlz- en GRZ-afdelingen. Vanwege de intensieve scholingstrajecten volgt de eerste lijn in een later stadium. De nieuwe richtlijn Probleemgedrag en de methode GRIP op Probleemgedrag gaan dus prima samen waarbij de nieuwe richtlijn ons actuele input geeft. Hiermee kunnen we onderbouwd verder.

Auteur(s)

  • Nynke Hosseinion-Schilder, kaderarts psychogeriatrie i.o., De Wever, Tilburg

Literatuur

  1. Zwijsen SA, Smalbrugge M, Hertogh CPM, Gerritsen DL, Eefsting JA, Pot AM. Grip op probleemgedrag. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde Nov 2014.
Reacties