App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Geriatrische Revalidatie is volwassen geworden 

Met veel genoegen bieden we u dit themanummer van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde aan over een onderdeel van ons vak dat steeds belangrijker wordt. De bijdragen laten zien dat de revalidatie van kwetsbare ouderen, de geriatrische revalidatie (GR), in Nederland volwassen is geworden.

Met opzet gebruikt de redactie consequent de afkorting ‘GR’ en niet ‘GRZ’ omdat de toevoeging ‘zorg’ wel een overblijfsel is van de herkomst van geriatrische revalidatie, namelijk vanuit de verpleeghuiszorg, maar daardoor te veel verwijst naar chronische zorg. Dit terwijl de GR zich heeft ontwikkeld tot een dynamisch werkveld waarin kwetsbare ouderen na een (semi)acute achteruitgang met succes in functioneren worden begeleid tot een weer zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij.

Lees verder