App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

2014, een bewogen jaar

2014 is een bewogen jaar geweest met veel veranderingen. Het tijdschrift is hier een mooi voorbeeld van. Waarschijnlijk leest u dit redactioneel op uw tablet, smartphone of via de Verenso website. Wij zijn wederom een stap verder de moderne wereld ingestapt. Getuige de positieve reacties die wij bij de redactie ontvangen, ziet de lezer het tijdschrift nieuwe stijl als een waardige opvolger van de gedrukte versie. Met veel mogelijkheden tot het verspreiden van informatie, ook buiten de directe lezerskring van Verenso leden.

2014 is ook het jaar van de vele transities in de zorg. Een toenemend aantal kwetsbare ouderen met een zware zorgvraag woont zelfstandig thuis of in een kleinschalige woonvorm. Om deze patiëntengroep de juiste medische zorg te kunnen bieden, is samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde essentieel. Dit heeft geleid tot een door Verenso en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) ondertekend convenant.

lees verder