App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Oud en Nieuw

We zijn alweer gekomen aan het einde van 2015. Als redactie hebben wij zo aan het einde van het jaar het tijdschrift geëvalueerd en volgens ons is de grote verscheidenheid aan artikelen de basis voor een geslaagd jaar. Voor volgend jaar staan er weer zes gevarieerde edities gepland. Ook zullen er enkele wijzigingen worden doorgevoerd, maar daarover straks meer.

Naast de vertrouwde vaste rubrieken en columns zijn er in dit nummer weer mooie externe bijdragen te lezen. Zo beschrijft Anja Jonkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het beleid van de inspectie uit het verleden, het heden en in de toekomst. Associate lector multimorbiditeit Robbert Gobbens beschrijft in zijn artikel het gehouden onderzoek ten aanzien van de prevalentie van fragiliteit bij ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven, over de grote groep kwetsbare ouderen in woonzorgcentra, waaronder cliënten met een ZZP VV 1, 2 of 3.

lees verder