App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

SOON ABCDE-kennistoets

Letsels van het steun- en bewegingsapparaat

Eveline Muller, Marjolein Vegers

Hoe staat het met uw kennis op het gebied van acute ouderengeneeskunde? Bent u voldoende op de hoogte? Om uw kennis te toetsen verzorgt SOON (Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland) de rubriek ‘SOON ABCDE-kennistoets’.

Weet u alle antwoorden op de onderstaande vragen? Nee? Dan bent u wellicht toe aan het volgen van de SOON-STARclass.

Vraag 1

Mevrouw Jacobs, 79 jaar, verblijft op de revalidatieafdeling om te revalideren na een totale knieprothese. Een verzorgende ziet haar vallen in de gang. Mevrouw valt naar rechts op haar bovenarm, tegen de rand van de kar van de schoonmaakster. Mevrouw Jacobs geeft na de val direct aan veel pijn in haar rechter bovenarm te hebben. De specialist ouderengeneeskunde wordt gevraagd bij mevrouw langs te gaan. Bij het lichamelijk onderzoek ziet hij een zwelling aan de bovenarm, halverwege de elleboog en de schouder. Mevrouw Jacobs ondersteunt haar rechterarm met de linkerhand. De specialist ouderengeneeskunde vermoedt dat er sprake is van een fractuur.

1a. Waar is de fractuur zeer waarschijnlijk gelokaliseerd?
1b. Op welke mogelijke complicatie moet gelet worden bij dit type fractuur?

Vraag 2

De heer Groen, 81 jaar, is bekend met diabetes, perifere neuropathie en matig gevorderde dementie. Als een verzorgende de heer Groen ’s avonds helpt met het uitkleden en het naar bed gaan vertrekt hij zijn gezicht bij het uittrekken van zijn broek. De verzorgende ziet op zijn onderbenen twee brandwonden van circa 4 cm in doorsnede. De heer Groen kan zich niet herinneren hoe deze brandwonden zijn ontstaan. De huid is niet meer intact en de brandwonden bestaan uit enkele blaren. De verzorgende belt met de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde om te overleggen over de te starten wondbehandeling.

2a. Van welke graad brandwonden is hier sprake?
2b. Wat is, naast het bevorderen van het herstel, tevens het doel van de wondbehandeling van brandwonden?
2c. Wat moet er naast de wondbehandeling ook afgesproken worden?

 

Klik hier voor de antwoorden.

Auteur(s)

  • Eveline Muller, programmacoördinator, SOON Utrecht
  • Marjolein Vegers, coördinator pre-toetsen STARtclass Ouderengeneeskunde I & II, SOON Utrecht
Reacties
PDF
Genereer PDF document