App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Een nieuw jaar, nieuwe vormen

De eerste weken van 2016 zijn alweer voorbij als u deze digitale uitgave van ons tijdschrift leest. Wordt het weer een jaar van vele transities of komt er rust in onze sector? Om enige kennis te hebben van de politieke standpunten starten we dit jaar met een nieuw item; een serie interviews aan Kamerleden die voor hun partij dossierhouder zijn op het domein ‘kwetsbare ouderen en chronische zorg’. Een interview met Arno Rutte van de VVD (geen familie van onze premier) is de eerste in deze serie. Hopelijk leiden deze interviews tot een betere en vooral diepgaande kennis van onze sector.

In deze uitgave is gekozen voor een actueel thema: Antibiotica. Vanuit politiek Den Haag is er veel aandacht voor dit thema in het kader van de ontwikkeling van antibioticaresistentie. Op initiatief van minister Schippers staat dit onderwerp op de Europese agenda tijdens het EU voorzitterschap. Een gevolg hiervan is dat er ook in Nederland allerlei initiatieven ontplooid worden, waar alle sectoren binnen de gezondheidszorg – waaronder ook de langdurige zorg – mee te maken zullen krijgen.

lees verder